سفارش تبلیغ
صبا

تستMBTIچیست و در چه زمینه هایی کاربرد دارد

آزمون   MBTI در مطالعات و تحقیقات کارل گوستاو یونگ روانکاو سوییسی ریشه دارد. اما خود یونگ، هرگز به طراحی این آزمون یا آزمون های شخصیت شناسی مشابه دست نزد.یک مادر و دختر به نامهای مایرز و بریگز که به این موضوعات علاقمند بودند و وقت خود را با تحلیل دوستان و آشنایان بر اساس طبقه بندی یونگ می‌گذراندند، نخستین نسخه آزمونMBTI را برای تیپ شناسی شخصیتی طراحی کردند.این آزمون که گاهی هم با عنوان تست شخصیت شناسی MBTI از آن نام برده می‌شود از جمله آزمون های شخصیت شناسی مطرح در سطح جهان است که هنوز هم به صورت گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد.از لحاظ علمی، بهتر است به جای اصطلاح آزمون شخصیت شناسی MBTIاز عبارت آزمون MBTI یا آزمون تیپ شناسی MBTI استفاده کنیم. به دلیل اینکه آزمون MBTI در نهایت انسان‌ها را به تعدادی تیپ مشخص (تیپ های شانزده گانه MBTI) تقسیم می‌کند و افزایش و کاهش هر یک از فاکتورهای شخصیتی را در مرکز توجه قرار نمی‌دهد.تست mbti یا تست شخصیت مایرز-بریگز یکی از شناخته‌شده‌ترین تست‌های شخصیت شناسی است که با هدف اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری ساخته شده‌است. شاخص تیپ مایرز – بریگز 4 جفت‌ ترجیحات شخصیتی را اندازه می‌گیرد (ترجیحات شخصیتی، ویژگی‌هایی در افراد هستند که برای آنها راحت‌تر و بهتر بوده و انجام‌شان نیاز به تمرکز، صرف انرژی و زمان کمتری دارد) که عبارتند از:

 • درون گرا (I )-برون گرا (E): این بعد بر مبنای چگونگی برخورد و تعامل ما با دنیا و اینکه انرژی مان را متوجه کجا می‌کنیم و از کجا انرژی می‌گیریم، تعریف شده است.

 • شهودی (N) – حسی (S): اینکه اغلب به چه نوع اطلاعاتی توجه می‌کنیم و چگونه آنها را بدست می‌آوریم، این بعد را مشخص می‌کند.

 • احساسی (F) – منطقی (T): بر اینکه چگونه اطلاعات خود را پردازش می‌کنیم و چگونه تصمیم می‌گیریم، دلالت دارد.

 • ادراکی (P) – داوری کننده(J): اینکه ما ترجیح می‌دهیم در شرایط سازمان یافته و با ساختار فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم، تعیین کننده این بعد است.

تست MBTI و تیپ‌های شخصیتی 16گانه 

تست mbti به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا قضاوتی. در واقع تست mbti افزایش و کاهش هر یک از فاکتورهای شخصیتی را در مرکز توجه قرار نمی‌دهد بلکه در نهایت انسان‌ها را به تعدادی تیپ مشخص (تیپ‌های شانزده گانه MBTI) تقسیم می‌کند.

MBTI در چه مواردی به کار می ­رود؟ 

 • فهم بهتر خود و دیگران

 • مشاوره تحصیلی

 • مشاوره ازدواج

 • هدایت تحصیلی

 •  مشاوره شغلی

 • کارمند یابی یا انتخاب مدیران

 • ایجاد تیم­های کاری

 •  آموزش و توسعه مدیریت و رهبری

 •  حل تعارضات درون سازمانی

 •  توسعه برنامه ­های درسی و آموزشی و تربیتی

انواع تیپ های شخصیتی

 1. تیپ شخصیتیESTJ
 2. تیپ شخصیتیESTP
 3. تیپ شخصیتیENTJ
 4. تیپ شخصیتیENFJ
 5. تیپ شخصیتیESFJ
 6. تیپ شخصیتیESFP
 7. تیپ شخصیتیENTP
 8. تیپ شخصیتی ENFP
 9. تیپ شخصیتیISTJ
 10. تیپ شخصیتیISTP
 11. تیپ شخصیتیINTJ
 12. تیپ شخصیتی INFJ
 13. تیپ شخصیتی ISFJ
 14. تیپ شخصیتیISFP
 15. تیپ شخصیتیINTP
 16. تیپ شخصیتیINFP